Misija i Vizija

misija i vizija

Misija

Zahtev kupca postavljamo kao prioritet u poslovanju, kako bismo zajednički činili čvrstu kariku u lancu distribucije na tržištu naftnih derivata.

Vizija

Namera nam je da budemo lider među konkurencijom u regionu, sa potencijalima kojima raspolažemo. Integracijom različitih standarda formiraćemo obuhvatniji i snažniji sistem menadžmenta (IMS) kojim će naša kompanija zadovoljiti zahteve zainteresovanih strana i ostvariti poslovne ciljeve u skladu sa vizijom i misijom .